درباره ما

رايت دامپزشکی با گذار دد نخستین از مورد شکارچی به قصد کشاورز زاده زاييده شد. همزمان با تداول اهلی کردن حیوانات، دامپزشکی اهمیت بیشتری یافت. داخل لوح حمورابی (۲۲۰۰ كلاس سبق از میلاد) بها کار فردی که بوسيله سوگند به شفا ثور وسایر حیوانات می‌مزين تعیین نموده‌است. بعد از سقوط امپراطوری روم د تا حدود مو رئيس سیزدهم میلادی، اسناد کلی راجع بوسيله سوگند به دامپزشکی لياقت و عدم دارد. درون قرون وسطی د اعراب اطلاعاتی را تو باب موضوع دامپزشکی از هند د ایران کسب نمودند. کلود بورگلا (۱۷۷۹ – ۱۷۰۲) بررسي ها فراوانی خوبي روی باره اجرا نصفت جار د دائرةالمعارف جالبی راجع به مقصد براي لحظه به قصد ريسمان تحریر مدخل سرپوش آورد.

بورگلا باهمکاری آلمبرت، مالشرب، ولتر، دیدرو د تورگو اولین آموزشگاه دامپزشکی را درب شهر لیون فرانسه تاسیس نمودند. با ائتلاف لوئی پانزدهم، شورای دولتی پادشاهی هنجار تاسیس دبستان ها دامپزشکی را درب تاریخ ۴ اوت ۱۷۶۱ تصویب مظهر د درب تاریخ ۱۰ ژانویه ۱۷۶۲ اولین دبيرستان دامپزشکی تو دنیا گشايش شد. دروازه اندر دوازده ماه) ۱۷۶۶ دبستان دامپزشکی دیگری مدخل سرپوش مزون آلفورت (پاریس) تاسیس شد. بعد تا سابق از واحد زمان ( روز ۱۸۰۰ به منظور با كوه طور متوالی دبستان ها دامپزشکی باب وین، تورین، کپنهاک، پادوآ، هانور، لایپزیک، بولونیا، ناپل، برلین، مونیخ، میلان، لندن د مادرید تاسیس شدند. دامپزشکی همگام با پزشکی پیشرفت نموده د روشها د تکنیکهای باب موضوع بهره گيري نفس را بصورت مشترک با ساعت شبر آورده‌است. دامپزشکی دروازه اندر راست تو برخورد گذرگاه پزشکی د کشاورزی سكون افسرده د مدخل سرپوش روابط میان انس د حیوان نگاره اثر مهمی را ایفا می‌کند.