برنامه واکسیناسیون حیوانات خانگی

واکسیناسیون و درمان ضد انگلی یکی از متداول ترین علل مراجعه به دامپزشک محسوب می شود و انجام به موقع و منظم آن برای حفظ سلامت حیوان خانگی و افراد در تماس با آن اهمیت بسزایی دارد.

برنامه واکسیناسیون حیوانات خانگی متداول به قرار زیر است:

نوع حیوان

سن حیوان

نوع واکسن

تکرار واکسن

سگ

دو ماهه سه، پنج، شش، هفت، نه گانه ماه بعد
سه ماهه وبالاتر سه، پنج، شش، هفت، نه گانه بهمراه واکسن هاری

سال بعد (هر سال 1 بار توضیح در پایین صفحه *)

گربه

دو ماهه سه گانه ماه بعد
سه ماهه و بالاتر سه گانه بهمراه هاری

در صورت عدم واکسینایسون در دوماهگی سه گانه ماه بعد تکرار و هاری سال بعد، سه گانه سال بعد

طوطی

بهتر است واکسینه نشود چون می تواند شوک وارد کند

همستر، خرگوش و سنجاب

واکسن در ایران موجود نیست هاری شوک می دهد و سبب مرگ می شود

کبوتر

واکسن پرندگان موجود در بازار

شش ماه یا سال بعد

 • واکسن سه گانه سگ شامل ( دیستمبر، پارواویروس و هپاتیت).
  • واکسن پنج گانه سگ شامل ( دیستمبر، پارواویروس، هپاتیت، دو سویه پاراآنفلونزا)
  • واکسن شش گانه سگ شامل ( دیستمبر، پارواویروس، هپاتیت، پاراآنفلوانزا، دو سویه لپتوسپیروز)
  • واکسن هفت گانه سگ شامل ( دیستمبر، پارواویروس، هپاتیت، پاراآنفلوانزا، دو سویه لپتوسپیروز، و آدنو ویروس)
  • واکسن نه گانه سگ شامل ( دیستمبر، پارواویروس، هپاتیت، پاراآنفلوانزا، پنج سویه لپتوسپیروز)
  • واکسن سه گانه گربه شامل ( رینوتراکئید، کلسی ویروس، پن لکوپنی)

برنامه درمان انگلی

نوع حیوان

سن حیوان

تکرار داروی انگل

سگ

دو هفتگی

هر سه هفته تکرار تا سه ماهگی

سه ماه و بالاتر

هر سه ماه تکرار شود

گربه

شش هفتگی

هر سه هفته تکرار تا سه ماهگی

سه ماه و بالاتر

هر سه ماه تتکرارشود

همستر، سنجاب، خرگوش و پرندگان

هر شش ماه تکرار شود

داروهای ضد انگلی مناسب برای حیوانات خانگی می بایست توسط دامپزشک با دوز مناسب برای حیوان مورد نظر تجویز شود. از دادن خودسرانه هرگونه دارو به حیوان خانگی خود پرهیز کنید.

* در مورد واکسن 7 گانه سگ: واکسن ویروس های پاراآنفولانزا و آدنوویروس و باکتری لپتوسپیرا که سه مورد از واکسن های موجود در واکسن 7 گانه هستند ایمنی کوتاه مدت (کمتر از 3 ماه) ایجاد می کنند و به همین دلیل در صورتی که برنامه مسافرت به مناطق آلوده را دارید (برای مثال شمال کشور و نواحی مرطوب که عفونت لپتوسپیرا شایع تر است) برای جلوگیری از احتمال آلودگی بهتر است 2 تا 3 هفته قبل از سفر مجدداً سگ خود را واکسینه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *