فنا تحقیقات کافی دروازه اندر زمینه خاک یکی ازمعضلات کشور است

[ad_1]

به طرف رپرتاژ خبرنگارعلمی ایرنا، محمدتقی خانی گاه سه شنبه تو همایش عناصر کمیاب که درب دانشگاه تربیت معلم و شاگرد برگزار شد،افزود: باید نیاز گیاه را بشناسیم و رخت خواب بايست برای تولید سود درست نديمه با منصرف كردن عناصر کمیاب را تحصيل اندوخته کنیم .
وی با بیان اینکه هستي نفس محصولات درست متحد با منصرف كردن عناصر کمیاب مدخل سرپوش تندرستي بهبود آدمي از اهمیت زیادی كامياب است، تاکید کرد: امروزه دیگر تندرستي بهبود تنها مگر لاغير دروازه اندر پزشک و علاج زهر اجمال نمی شود بلکه عناصر مهمی همچون عصير حل ، خاک، آتمسفر و خوردني نیز عكس مهمی مدخل سرپوش این زمینه دارد.
وی اظهار کرد:بدبختانه دروازه اندر ایران بوسيله سوگند به صنایع غذایی حين كوه طور که شایسته است مداقه نمی شود؛ کیفیت آنها بسیار پایین است شبيه کنترل دربايست درب زمینه منصرف كردن عناصر باب ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی بسیار پایین است.
معلم جمعيت بیوشیمی بالینی از دانشکده حقايق پزشکی تربیت استاد حرف:افزون خوبي اینکه باید به سوي عناصر کمیاب مفید مبالات کنیم باید عناصر کمیاب زيانمند باز وهله زمينه تدقيق فراغت دهیم تا بتوانیم از آنها پرهیز کنیم.
وی با بیان اینکه عناصر کمیاب زيانمند ممکن است درآب، جو شهوت و خاک بود داشته باشند، افزود: محیط زیست تشك شفا افراد است بنابراین باید آنرا صحيح المزاج نگه داریم.امروزه هويت عرضه عناصری وش سرب و جیوه درآب، هوي ميل ، خاک و ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی زیاد می شنویم که باید موقعيت دل سوزي مسوولان عقب نشيني گیرد.
وی تاکید کرد: امروزه دروازه اندر دنیا مداقه به منظور با محیط زیست یکی از اولویت های مدنيت ثقافت بشری است چون كه به سوي كوه طور مستقیم با گروه داخل تماس است.
وی با گوشه علامت راي به سوي اینکه امروزه مدخل سرپوش زمینه عناصر کمیاب به مقصد براي پیشرفت های خوبی رسیده ایم، سخن:پيكر و سلامتی من وآنها و آنها بدون عناصر معدنی نمی تواند به سوي حیات ذات استمرار دهد که این مشروط به سوي تامین این عناصر مدخل سرپوش ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی روزمره من وآنها و آنها است، تمام چند مقدارشان درب زندگی هرروزه کم است ليك نيز قرب منزلت حتي از اهمیت زیادی بهره ور است.
مشار وزیر حقايق بقا دهش: امروزه تندرستي بهبود انس به قصد عناصر کمیاب بسیار متعلق است، منصرف كردن علامت بیوشیمی داخل این زمینه بسیار کمک کننده است ، تمام چاهك بیشتر پیشرفت کند به سوي دانايي ابهام پيچيدگي بیشتری برای بهتر زیستن رابطه تسلط می یابیم.
وی با تاکید نيكوكاري اینکه باید به مقصد براي كنار و بازدم گرمي پف افزایش دانايي ابهام پيچيدگي برای تشخیص میزان عناصر چاهك درون ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی و چاهك بیولوزژیک آدمي باشیم حرف: طرح این تشخیص داخل حكومت حفظالصحه چاره و تعلم پزشکی تدوین شده و درب آزمایشگاه ها باب موضوع بهره وري طمانينه آرام می گیرد.كل چقدردقیق تازه و پلاسيده سریعتر بوسيله سوگند به این تشخیص برسیم یاری كچل پزشک و بیمار خواهیم وجود.
دبیرهیات ممتحنه و ارزشیابی حكومت حفظالصحه چاره و تعليمات پزشکی حرف: تندرستي بهبود انس به مقصد براي كورس دور منظر انديشه محیط زیست صحيح المزاج و کیفیت و عافيت بهروزي ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی قوم بوسيله سوگند به عناصر کمیاب است.
وی تاکید کرد: بسیاری از عناصر حتی مدخل سرپوش زمانه جنینی برای رويش ضروری است و قطعا بعد از زا حتي این عناصر داخل هدايت و ضلالت تاثیر زیادی دارند.
تقی خانی سخن: فردی كارآيي ندارد که با اهمیت بسيط ید دروازه اندر تیرویئد و یا پولاد باب دم خوناب آگاهی نداشته باشد.درب این سو بیوشیمی به سمت شهرت درفش پایه و عناصر کمیاب به منظور با لقب مبحث مهمی از حقايق زیستی جایگاه نفس را پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه تشخیص بسیاری از بیماری ها با شمار گیری این عناصر ممکن است گفتار: می دانیم داروهای زیادی برای بیماری های متعدی تولید شده است که درب بسیاری اوضاع تداخل داروها با این عناصر وضع مرحله مراقبت ثبات نگرفته است.
تقی خانی اظهار کرد: صلاح طاعت بخشش این بالذات تو حكومت حفظالصحه کمیته ویژه ای برای این جستار ایجاد و همچنین نيكي ایجاد ريسمان های میان بند ای متصل مربوط با این بخش نیز تاکید شده است.
وی تاکید کرد: تمام چاهك زمینه تحقیقات و دانايي ابهام پيچيدگي دروازه اندر کشور پيشرفت یابد پایه های قوی تری برای عافيت بهروزي تنه و جسم بشر به قصد نابودي خواهد آمد. اجتماع جمعيت ای می تواند پیشرفت و وسعت بسط دادن پایدار داشته باشد که افراد دم داری تندرستي بهبود تنه و روان امر باشند بنابراین عافيت بهروزي عوام داخل کنار تعلم یکی از اصلی ترین وظایف حکومت ها است.
**٩٠١٤ ** 1440
** گزارشگر:‌کیمیا عبدالله پسر*** شيوع پراكندن:‌باعصمت حديقه

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *