متجسس‌های دانشگاه سمنان برای 6 ابداع گواهی تاییدیه علمی گرفتند

[ad_1]

سیف خدا سعدالدین زمان سه شنبه به سوي خبرنگاران درون سمنان افزود: یکی ابتكار هایی که تأییدیه علمی مغموم‌است «هم نهاد نانو استوانه های کربنی مزدور بااثر دار شده با 1- ایزاتین-3-تیوسمی کاربازون به سوي كنيه دلكش و نانودارو» متعلق به سوي دانشگاه سمنان و ميانجيگري علی رجبعلی نژادکلائی، فرهوش کیانی بارفروش و دکتر چيره جهانگیری جزو هیأت علمی دانشکده شیمی، نفت و نيش كلبتين دانشگاه سمنان است .
رئیس پارک علامت و فناوری دانشگاه سمنان گوشزد کرد: «سیستم کنترلی زاویه سمتی- قطبی و دوره زیرلایه درب سامان بساط جهاز لایه نشانی تحت دستشويي» متعلق به منظور با پارک بيرق و فناوری دانشگاه سمنان و ميانجيگري سیدذبیح اله منهج چمنی، دکتر حمیدرضا قلی پسر دیزجی جزو هیأت علمی دانشکده فیزیک و دکتر محمدحسین احسانی آلت هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان دیگر ابتكار دارای تاییدیه علمی داخل این دانشگاه است .
سعدالدین به سوي «مصنوع شكل دستگاه نظام تشخیص کادمیوم و سرب با كاربرد بهره جويي از نانو هیبرید زئولیت طبیعی» به سمت نام آدرس دیگر آفرينش محققان دانشگاه سمنان استعاره کرد و قول: این نوآوري دروغ پردازي نیز متعلق به منظور با پارک نشان مشهور و فناوری دانشگاه سمنان است و ميانجيگري مهری قزاقی موجانی و علیمراد رشیدی، حمید شیرخانلو و دکتر سیدحسن زوارموسوی نیاکی آلت هیأت علمی دانشکده شیمی دانشگاه سمنان بوسيله سوگند به مرقوم رسیده که پيروز به سمت تاییدیه علمی شده است .
وی استمرار نصفت جار: «بقايا دهی کاربید مولیبدن به مقصد براي اسلوب جامه (زنان هندي) دهی یونی» متعلق به منظور با دانشگاه سمنان و وساطت ميانجيگري ____________كردن دکتر وجاهت و قبح خوبي عبداله آقازاده اندام ابوابجمعي هیأت علمی دانشکده ماده ها مخدرها(هروئين و ) و صنایع دانشگاه سمنان به سوي ضبط رسیده و تاییدیه علمی دریافت کرده است.
وی افزود :«تولید سیال نماينده مامور با خاصان ملايم حرارتی با كاربرد بهره جويي از نانو استوانه کربنی چند جداره» متعلق بوسيله سوگند به پارک درفش و فناوری دانشگاه سمنان و ميانجيگري محققان سیدهادی رستمیان، محمد تصميم اسفه و دکتر سیف دادار سعدالدین آلت هیأت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان درج شده و «سیستم رهایش هدفمند داروی استریپتوکینار» متعلق به سوي پارک علامت و فناوری دانشگاه سمنان، از سوی محققان مریم افسر آبادی و محمد بنی اسدی و دکتر سیدمحمدصادق نوربخش جزو هیأت علمی دانشکده ماده ها مخدرها(هروئين و ) و صنایع دانشگاه سمنان بازهم اختراعاتی هستند که تاییدیه علمی دریافت کرده اند .
رئیس پارک علامت و فناوری دانشگاه سمنان با بیان اینکه این پارک پاره 18 فقيه مالکیت فکری کشور است که پته ارزیابی اختراعات برای فرستادن سينه ها و ادخال تأییدیه علمی دارد، افزود: اختراعات محققان دانشگاه سمنان دنبال از ارزیابی و اعتبارسنجی تو کمیته مالکیت فکری پارک درفش و فناوری، از سوی اداره تميز های علمی و صنعتی ایران تأییدیه علمی دریافت کرده اند.
دانشگاه سمنان با حدود 14 الف بلبل دانشجو، تو برخی معلوم برجسته های علمی و پژوهشی درب جایگاه دوازدهمین دانشگاه اعلي کشور صبر دارد.
6103/6026
گزارشگر: مصطفی كشاورز ** انتشاردهنده: جانعلی فتحی

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *