تغییرات اقلیمی و تاثیر دم نيكوكاري باروری

[ad_1]

به قصد شرح گزارشگر علمی ایرنا، دکتر صفیه شهریاری افشار زمان سه شنبه باب جلسه خبری بوسيله سوگند به موقعيت دليل برگزاری دومین کنگره بین المللی باب های کم تهاجمی زنان و مامایی و سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران اظهار کرد: تحقیقات درب این زمینه تو دنیا اوان شده است ولي هنوز تایید نهایی درب این فقره كارآيي ندارد و بررسی ها همچنان بقا دارد.
رئیس فدراسیون IPPF (بزرگترین NGO عالم دروازه اندر زمینه تندرستي بهبود و ادرار باروری) افزود: تيمار به مقصد براي تغییرات اقلیمی یکی از اهداف گسترش پایدار است که درون دانشپايه طول عمر 2015 میلادی داخل پاریس بین کشورهای آفاق برقرار شد و مطلق کشورها از تمام ایران متعهد به منظور با اجرای تمامی 17 رشته ساعت شدند که یکی از این بندها بررسی تغییرات اقلیمی و تاثیر حين صلاح طاعت بخشش تندرستي بهبود است.
شهریاری افشار امتداد فرياد: تغییرات اقلیمی نظير آلودگی هوس، صميمي و بارد ماندگار شدن ايستادن زمین، لاوجود دسترسی به طرف عرق آشامیدنی درست، افزایش نواحی خشک و عرق استقراريافتن یخ ها وهله زمينه مبالات کشورهای عالم است و ار بین کشورها همکاری درب این زمینه هويت عرضه نداشته باشد درون آینده نزدیک گرفتاری های بسیاری دنیا را فراخواهد گرفت.
وی حرف: حتماً تاثیر بي قيد این عوامل و همچنین تاثیر تکنولوژی های جدید همال سود از مایکروویو، تلفن متفق و تلویزیون و امواج دم صلاح طاعت بخشش باروری و جنین همچنان موقعيت مناظره است و هیچ کدام از آنها به سوي كوه طور قطعی تایید نشده اند.
استمرار دارد…
علمی**1834
گزارشگر: ناهید شفیعی **منتشر: شهامت زهره دان محتشمی آقازاده

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *