ایران پرش تحت العاده ای دروازه اندر گستره پیشرفت های علمی شمار بي ميل است

[ad_1]

بوسيله سوگند به خبر ایرنا به سوي شيريني گزك از مرکز نبا اخبار حوزه، آیت رب ‘علیرضا اعرافی’ وقت و شب سه شنبه درون دیدار تعدادی از علمای طریقه تیجانیه سنگال، اثنا بروز خرسندی و خوشامدگویی به سمت عند این مهمانان باب شهر ديندار قم اظهار کرد: دیدار برادران مسلمان، به منظور با ویژه برادران آفریقایی دروازه اندر این ایام نورانی، مایه خوشحالی است.
وی با بیان این که امیدوار هستیم مقابل دروازه اندر ایران اسلامی دستاوردهای معنوی بزرگی را برای شما داشته باشد، متذكر کرد: اجتماع جمعيت المصطفی العالمیه خدمت ها علمی مفید و مستعد توجهی را برای دين های اقليم آفریقا نمايش داده است.
وی داخل نمايش آماری از مرکزهای علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان، حرف: دنبال از شورش اسلامی، ایران از نگاه کمی و کیفی پیشرفت های غیرقابل باوری داشته است، با فنا تحمیل كارزار كشت وكار كاسبي و تحریم های اقتصادی و علمی کشورهای استکباری، بوسيله سوگند به گواهي مراکز غربی، جمهوری اسلامی ایران جستن بالا العاده ای را باب پهنه پیشرفت های علمی فرمان علامت مضروب بي رغبت است.
اندام ابوابجمعي شورای عالی حوزه عرصه درحضور نوشته گفتار های علمی دانشجویان این سرزمین دروازه اندر فصلنامه های ارزشمند بین المللی را غیرقابل ايقان شهرت و اعتراف کرد: جمهوری اسلامی ایران حاضر است تا آزمون حرکت های وجه پررويي به منظور با نمو بلوغ خويشتن تو ساحت های علمی و فناوری را به مقصد براي مطلق کشورهای اسلامی منتقل کند.
مدیر حوزه های علمیه به سوي فعالیت 3 عندليب مرکز علمی و پژوهشی باب شهر پاك قم نظر امر و حالي کرد: قم مهم ترین رئيس پراكندن آموزش وپرورش بي آميزش الهی به قصد تمام عالم است.
آیت پروردگار اعرافی خلال نشان دادن گزارشی از فعالیت های بین المللی گروه المصطفی العالمیه حالي کرد: سازمان المصطفی تار ها و گرایش متنوعی را داخل مصاف های نامشابه و آشنا دانش ها اسلامی و انسانی منهاج اندازی کرده است.
مدیر حوزه های علمیه به مقصد براي امضای فهم طومار همکاری با مراکز بین المللی كره ارض ايما و تقرير کرد: گروه المصطفی ذات را میراث دار مبانی عظیم عقلی و فلسفی سران اسلام می داند.
رئیس گروه المصطفی العالمیه به سوي التفات متزايد و حرکت دين های آفریقایی به طرف ناحيه صورت مبانی الهی گوشه علامت راي و گوشزد کرد: سازمان المصطفی، دین اسلام را به سوي سيما دین تمدنی که پاسخگوی نیازهای وقت و شب جهانی است، تفسیر می کند.
مدیر حوزه های علمیه گفتار تنش اسلامی را گفتمانی پویا، عقلانی و تمدنی دانست و یادآور شد: سازمان المصطفی صلاح طاعت بخشش همگرایی و بازهم افزایی كامل يكدست مراکز دینی اديان نامشابه و آشنا اسلامی تأکید می کند.
آیت پروردگار اعرافی به مقصد براي فرق برجسته سازمان المصطفی با دیگر مراکز اسلامی نظر امر و گواهي کرد: سازمان المصطفی مبحث ها فقهی را نيكويي و سيئه صدق بالذات مبانی فقی دانايي ابهام پيچيدگي پژوهان عرضه می دهد و تو این محاذي جهت، دانايي ابهام پيچيدگي پژوهانی را از طريقت ها نامشابه و آشنا اسلامی تربیت نموده است.
وی اظهار کرد: گروه المصطفی طي بين التفات از تعريض همکاری ها با مراکز دینی آفاق، علي الاتصال نيكي برادري و همبستگي و پراكندگي اسلامی تأکید می کند.
علمای طریقت تیجانیه سنگال نیز دروازه اندر این دیدار داخل تاکید نيكي تمسک به سوي آموزه های الهی و تحکیم اتفاق اسلامی دروازه اندر جوامع مسلمان، راغب افزایش همکاری های علمی گروه المصطفی العالمیه و مرکزهای دینی سنگال شدند.
جمهوری سنگال کشوری داخل مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور آفریقا و پایتخت حين داکار است که 94 درصد از ناس این کشور مسلمان و 5 درصد نیز مسیحی هستند.
شبک**7406/ 6133/1392**تنظیم کننده: عباس منجمی** انتشاردهنده: ابوالفضل بابایی

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *