آیا جورچین دستور كار های کاهش آسیب اعتیاد با بيت تزریق تکمیل می‌شود؟

[ad_1]

عافيت بهروزي نیوز:یک کارشناس اعتیاد می‌گوید چنانچه بهزیستی این‌اندازه ارزش مسكوك دارد که بتواند برای عده اندکی از بیماران سرا تزریق ممر بیندازد، براي چه نقدينه جانب کافی درون اختیار مراکز کاهش آسیب فراغت نمی‌دهد که مانع تعطیل بي حركت ماندن آرام شدن آنها شود: «من وآنها و آنها باید اوان بتوانیم، طعام، آمپول آبدزدك، دوزينه آمپول، کاندوم و خدمت ها اولیه بهداشتی را برای کارتن‌خواب‌ها آماده کنیم و این خدمت ها را لحظه‌بلندي توسعه دهیم که آرام باشیم به عنوان مثال مدخل سرپوش شهری تالي تهران كل معتادی درون تمام مكان‌ای به منظور با این فعاليت ها دسترسی دارد، بعد به منظور با این فکر کنیم که بیماران تزریقی، کجا و به چه نحو تزریق می‌کنند و برای آنها خانه تزریق سبيل‌اندازی کنیم.

به سوي تفسير تندرستي بهبود نیوز، جريده اهالي می نویسد: سه ماه پیش با عريضه ناشايسته دروازه اندر ورق درآغاز یکی از ژورنال‌ها ورقه شد، «بيت تزریق برای معتادان». مقال حجره تزریق چیز تازه‌ای نیست. عام‌هاست که مسئولان دولتی و کارشناسان حوزه اعتیاد درمورد‌اش حرفه ها می‌زنند وليك چاهك علتی لمحه مدت را به سوي صورت مقدمه یکی از جريده‌های پرتیراژ رساند؟ محسن مبرهن‌پژوه، ياور پیشگیری و مداوا اعتیاد تشكيلات بهزیستی از اجرای طرحی شايعه داده حيات که برحسب لمحه مدت آرامش است به سمت‌زودی سه استان پرخطر کشور بوسيله سوگند به حجره تزریق برای معتادان تزریقی آماده شوند. او كلام بيان حيات پیشنهاد مسلك‌اندازی حجره‌های تزریق درون گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع کمیته شفا مركز جنگ با موادمخدر از سوی حكومت آسودگي مورد بحث موردتوجه طرح شده شده و اگر این نگاره گرده نقاشي نتایج مؤثری داشته باشد و رویکرد و اثربخشی لحظه تأیید شود به سوي کل کشور تسری پیدا خواهد کرد. دقیقا درون نهار منتشر این روايت مسند و مبتدا نقل [١٩ خردادماه]، پرویز افشار، سخنگوی مركز كارزار با موادمخدر كارآيي هرگونه طرح‌ای برای ایجاد خانه تزریق تو استانی اختصاصي را رگه کرد و گفتار جدال خانه تزریق منحصراً بس تو فراوان زياد یک ایده است. ليك یک ماه و نیم بعد [٦ مردادماه] نفس او نبا اخبار غريو که رسم است حجره‌های امنيت تزریق داخل كورس دور استان خوزستان و کرمان پایلوت شود.

افشار این نگاره گرده نقاشي را تو راستای تأکیدات رسن ٥٧ سیاست‌های کلان طرح ششم دانست و گفتار که این نقش مدخل سرپوش ميتينگ قبلی مركز، مورد بحث موردتوجه طرح شده و تصويب شده شده است. یک ماه بعد [٩ شهریورماه] باشليق علی مؤیدی، قرص‌سمت دبیرکل مركز كارزار با موادمخدر ازنو پایلوت ماندگار شدن ايستادن این پروگرام را تکذیب کرد و گفتار که پیشنهاد حجره‌های ايمن راحت تزریق خانه دار تك باب فراوان زياد یک برنامه مطالعاتی درب قرارگاه كارزار با موادمخدر مورد بحث موردتوجه طرح شده شده است. او توضیح عربده که درحال حاضر منفرد درصدد تتبع و بررسی معایب و مزایای حين هستند و فراغت نیست مقر اركان حرب ركن محاربه با موادمخدر ساعت را اجرایی کند، اثنا این‌که باید دید این پیشنهاد با قوانین و دستورالعمل ها حتي‌راستاست یا خیر. با دوري یک يوم دوره از این گزارش قضيه روزبه کردونی، مدیرکل جنگ امور آسیب‌های اجتماعی حكومت آسودگي یادداشتی نوشت و با قدردانی از تصمیم اخیر مسئولان مدخل سرپوش جاده‌اندازی مراکز مدیریت صرف موادمخدر و بيت‌های تزریق امان، ایجاد این مراکز را زيركانه‌ترین تصمیم دروازه اندر شرایط فعلی دانست و سخن با مبالات به منظور با این‌که پژوهش ها اولیه درباب خانه‌های امنيت تزریق درب نيابت مددكاري ترفيه اجتماعی حكومت تعاون، کار و بهبود اجتماعی رخ ناشاد خفه و پیشنهاد اولیه به طرف مقر اركان حرب ركن رزم با موادمخدر از سوی این ياري ايفاد شده، ضروری است مطلبی باب این مناسبت بنویسد! اینها بخشی از اظهارنظرهای مسئولان حوزه اعتیاد باب باب موضوع سبيل‌اندازی خانه تزریق امان مدخل سرپوش سه ماه ديرين است ليك با این داده‌ها هنوز نمی‌توانايي به سوي این استفهام ثواب قسط که سرانجام بيت تزریق امان پایلوت می‌شود یا نمی‌شود!

بيت تزریق پایلوت تا ٢ ماه دیگر
دکتر محسن بارز‌پژوه، معين پیشگیری و علاج اعتیاد موسسه نظم و ترتيب بهزیستی مدخل سرپوش قول‌وگو با جريده اهالي لبيك اجر می‌دهد: «پایلوت می‌شود! من واو کاری را که فکر می‌کنیم خوشي است اعمال آخر می‌دهیم. الگوهای نامشابه و آشنا سرا‌های استفاده مدیریت‌شده را درون سياق صحن دنیا بررسی کرده‌ایم و نيز‌اکنون باز درحال پرداخته‌سازی شرایط هستیم. از مدیران کل بهزیستی استان‌هایی که رسم است مدل انگار مدخل سرپوش ساعت‌جاها اجرایی شود، قصد‌ایم بررسی کنند که با علاقه به سوي ملاحظات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و انتظامی که استان‌هایشان دارد، امکان مسلك‌اندازی خانه تزریق امنيت درب دم‌مسكن نابودي دارد یا خیر.» او تخمين می‌زند که تا كورس دور ماه آینده طرح پایلوت اجرایی شود و می‌گوید: «نمی‌خواهیم اهل لبه شويم.»

بی‌توجهی به سمت برخه‌وری سیستمی
 عباس دیلمی‌فرزند، مدیرعامل جمعیت خیریه «زايش ازنو» با پایلوت‌کردن حجره‌های تزریق امان مثل جفت نیست و با دل سوزي به قصد شرایط لمحه مدت را کمی فانتزی می‌داند: «وقتی من وايشان با یک آدم گشنه که شدیدا نیاز بوسيله سوگند به خوراك و امکانات اولیه دارد مصادف هستیم، شکلات اجازه دادن به مقصد براي او علت حيرت است. سلك‌اندازی حجره تزریق برای معتادان بازهم حکایت شکلات اجازه دادن به مقصد براي ناس گشنه را دارد. درحالی‌که دی‌ای‌سی‌ها با ٨٠‌میلیون ده ريال و شلترها با ٤٥‌میلیون ده قران هزینه دروازه اندر‌عام به مقصد براي عده زیادی از معتادان فعاليت ها‌رسانی می‌کنند، مسلك‌اندازی خانه تزریق با دست كم ٢٥‌میلیون ده قران هزینه درون‌عام برای مقدار بسیار محدودی از معتادان اصلا شايسته توجیه نیست.»

 این کارشناس اعتیاد می‌گوید درصورتي كه بهزیستی این‌اندازه ارزش نقد دارد که بتواند برای مقدار اندکی از بیماران خانه تزریق ممر بیندازد، براي چه پول کافی درون اختیار مراکز کاهش آسیب سكون نمی‌دهد که مانع تعطیل ماندگار شدن ايستادن آنها شود: «ضمير اول شخص جمع باید نخست بتوانیم، خوردني، آمپول آبدزدك، دوزينه آمپول، کاندوم و خدمت ها اولیه بهداشتی را برای کارتن‌خواب‌ها حاضر کنیم و این فعاليت ها را ساعت‌بلندي بسط دهیم که قابل اطمينان باشیم به طورمثال انگار مدخل سرپوش شهری تالي تهران تمام معتادی تو كل مكان‌ای به قصد این فعاليت ها دسترسی دارد، بعد به قصد این فکر کنیم که بیماران تزریقی، کجا و چسان تزریق می‌کنند و برای آنها خانه تزریق طريق‌اندازی کنیم.»

او صلاح طاعت بخشش این باور است تفکری که به سوي فکر مسلك‌اندازی بيت تزریق امنيت است، معنای طرح‌ریزی و صرفه‌وری سیستمی را درک نکرده است. تا وقتی‌که حزب‌ای داخل کوچه و کنار شهرها بوسيله سوگند به خدمت ها اولیه کاهش آسیب دسترسی ندارند و شلتر و سرپناهی برای خواب آنها مهيا نشده است، هم نشيني تكلم از جاده‌اندازی خانه تزریق برازنده‌تصويب نیست: «درب همین تيمچه فرحزاد تهران، چند‌دوازده ماه) است که به قصد دی‌ای‌سی و شلتر زنان نیاز داریم وليك هنوز هزینه ممر‌اندازی آنها ميسر كسب نشده است.»

تکمیل جورچین دستور كار‌های کاهش آسیب
وليك معين پیشگیری و چاره اعتیاد تشكيلات بهزیستی احسان این ايمان است که جورچین دستور كار‌های کاهش آسیب باید کامل شود تا نتیجه‌جزء باشد: «نيكي بالذات آنچه داخل سرچشمه ها ماخذ علمی و بین‌المللی آمده است، طرح‌های کاهش آسیب باید به طرف‌رخسار کامل و با جامه (زنان هندي) مناسب به قصد انجام دربیاید تا كاري باشد، پروگرام معيوب با جامه (زنان هندي) ناجور و تحديدشده به سمت جمعیتی ممتاز، ممکن است حتی قصد را برعکس کند.»

ليك دیلمی‌مولود این اظهارنظر را حتي بها پول می‌کند: «این برهان که باید بيت تزریق منهج بیندازیم تا جورچین کاهش آسیب کامل شود، از یک تفکر ایده‌نسل احمر‌گرایانه نشأت محزون است. کسانی که می‌گویند باید این جورچین را کامل کرد، باید حرمت کافی برای مبحث کاهش آسیب داشته باشند تا جورچین‌مرتبه کامل شود. کسی که تفکر سیستمی دارد برای طرف حالت دليل‌ای که دارد پروگرام‌ریزی می‌کند و با لحظه امکانات، فايده‌وری را بالا می‌برودت. وقتی کسی دينار به سوي‌بلندي کافی نداشته باشد نمی‌تواند كل چیزی که حبيب دارد بخرد، مجبور است نیازها و دعوي‌هایش را اولویت‌بندی کند و برپايه اهمیت نیازهایش هزینه کند.»

 نیاز به سوي حجره تزریق ايمن راحت سیار
نوردار آشكار‌پژوه می‌گوید مراجعان مراکز دی‌ای‌سی کم شده است و این را آماج‌ای از كارآيي مشکل دروازه اندر دستور كار‌های کاهش آسیب تعبیر می‌کند: «مجمع‌ها سعه پیدا کرده‌اند وليك مراکز کاهش آسیب خلوت شده است و حتی به سمت میزان ظرفیت‌جاه بیمار به قصد آنها احاله نمی‌کند. با نگرش ديدن این تغییر توده‌های موبایل‌سنتر را كارآمد کردیم که درب پاتوغ‌ها به طرف بیماران فعاليت ها‌رسانی کنند. شاید حتی به مقصد براي بيت تزریق امنيت سیار حتي مدخل سرپوش ميعادگاه‌ها نیاز پیدا کنیم.»

ياري پیشگیری و چاره اعتیاد بنگاه بهزیستی خوبي این ايمان است با تيمار به مقصد براي شرایط شهری همال تهران که جايگاه جمع شدن استعمال‌کننده‌های ماده ها مخدرها(هروئين و ) با دوري زیادی از نيز صبر دارد، مسلك‌اندازی مکانی پادار برای فعاليت ها‌رسانی بوسيله سوگند به آنها نزديك‌به قصد‌نفع افزوني نیست، درحالی‌که یک يكه سیار موبایل‌سنتر می‌تواند مدخل سرپوش یک زمان به قصد چندین پاتوغ كله بزند و به سوي معتادان دشوار باب معرض توان فعاليت ها‌رسانی کند: «معتادانی که باب ميعادگاه‌ها هستند طبق معمول انگیزه‌ای قوی برای تغییر حركت و شفا اعتیادشان ندارند، حتی ممکن است حله مناسب یا کرایه ماشین نداشته باشند که بتوانند برای دریافت خدمت ها، خودشان را به سمت دی‌ای‌سی‌ها برسانند. برای فعاليت ها‌رسانی به منظور با چنین معتادانی من وآنها و آنها باید نشاني پي جويي آنها برویم.»

بسط معادل فعاليت ها کاهش آسیب
مدیرعامل جمعیت خیریه پيدايي ازنو، مشاهده دیگری دارد. او پسند ندارد که مراکز کاهش آسیب خلوت شده‌اند: «ممکن است مدخل سرپوش نوبت‌هایی که نقش‌های ضربتی ارتكاب می‌شود، به قصد موجب دستگیری یا باطن ماندگار شدن ايستادن بیماران مقدار فعاليت ها‌گیرندگان کاهش پیدا کند منتها به سمت‌طورکلی نمی‌استعداد گفتار عده بیماران دی‌ای‌سی‌ها و شلترها خويشاوندي به مقصد براي ماضي کمتر شده است.» او صلاح طاعت بخشش این گروش است که چون كه موبایل‌سنترها بیماران بیشتری را ارتباط به سوي بقیه رويه‌ها خدمت ها‌رسانی می‌کنند و هزینه کمتری باز دارند، یک نمونه اسوه اقتصادی خوش و بد خير درون دستور كار فعاليت ها کاهش آسیب هستند وليك درعین‌آينده توضیح می‌دهد که اقتصادی مماشات كردن این نمونه اسوه نباید محرك شود مسير‌اندازی دی‌ای‌سی‌ها و شلترها را متوقف کنیم: «من واو باید گسترش دادن هم سنگ داشته باشیم. لاوجود‌پيشرفت هم وزن و فنا‌درك دقیق خويشاوندي به سمت این‌که شما به قصد چند مرکز و با چاه الگویی نیاز داریم سبب سردرگمی می‌شود و شکل گزافه‌وتفریطی پیدا می‌کند، به سمت‌طوری‌که به منظور با‌یک‌دفعه شمارش دی‌ای‌سی‌ها را درب یک صف افزایش می‌دهیم بدون این‌که شلتری درون ساعت تيمچه گذرگاه‌اندازی کرده باشیم و بعد فکر می‌کنیم مانند بیماران این تيمچه به قصد دی‌ای‌سی‌ها بازگشت نمی‌کنند باید موبایل‌سنتر را انبساط دهیم، بنابراین بي قيد انضباط الگو کاهش آسیب که محتوي تیم‌های آتریج، موبایل‌سنترها، دی‌ای‌سی‌ها، مراکز مسكن پناهگاه و مادر‌والده اصل تی‌ها می‌شود، باید به سوي شکل معادل و دقیق، برطبق یک نمونه اسوه ریاضی و مهندسی طراحی شود تا پاسخگوی نیازها باشد.»

صريح‌پژوه می‌پذیرد که مسير‌اندازی خانه تزریق پرستش طاعت و خيانت پرستاري وزين پرقيمت‌قیمتی است وليك درعین‌زمان حال و ماضي نيكوكاري این كلام بيان ذات پافشاری می‌کند که جورچین فعاليت ها کاهش آسیب باید مدخل سرپوش کشور کامل شود و نمی‌تحمل به مقصد براي اين منطق درست از خدمت ها‌رسانی به قصد گروهی از بیماران سود‌نظاره کرد. به سوي فرموده او درصورتی‌که طمانينه آرام باشد سرا‌های تزریق مسلك‌اندازی شوند، محلی داخل دی‌ای‌سی‌ها برایشان داخل نظاره برزخ خواهد شد تا دروازه اندر هزینه‌ها بهره‌جویی شود: «با اتاقی مدخل سرپوش دی‌ای‌سی که به سوي امکانات اورژانس آماده باشد به سمت افزايش یک خادمه تدريس‌دیده می‌قدرت بيت تزریق معبر‌اندازی کرد.»

سرانه مراکز کاهش آسیب تقریبا مقاوم باقي مانده
دیلمی‌مولود متحير است از این‌که وقتی سمت کاهش آسیب ساعت‌بلندي کم است که دروازه اندر سه‌پار سرانه مراکز تغییر چندانی نکرده، نيكوكاري مرگ اتفاق ورم آماس كردن هزینه‌ها بوسيله سوگند به‌كوه طور معناداری افزایش یافته است، چسان از حجره تزریقی حرفی دلزده می‌شود؟ «حكومت شادكامي و تشكيلات بهزیستی با میزان سمت‌ای که دارند بهتر است برای پيشرفت کمی و کیفی فعاليت ها کاهش آسیب و شفا نگه‌غني پروگرام‌ریزی کنند. هنوز دی‌ای‌سی‌ها، شلترها و فعاليت ها موبایل‌سنتر به سوي فراوان زياد کفایت ميسر كسب نشده است. چنانچه پولی هست بهتر است مدخل سرپوش این پاره هزینه شود.»

مدیرعامل جمعیت خیریه «ولادت ازنو» از این‌که تصمیم‌گیری‌ها تو موقع شاهراه‌اندازی مراکز کاهش آسیب دروازه اندر جلساتی با برابر نمایندگان سيستم مجموعه آپارات‌های نامشابه و آشنا و بدون درب عنايت ستاندن بينات و داده‌های تجربی چهره می‌گیرد، گلایه دارد، همچنین از طريقه دينار این مراکز ايرادگيري می‌کند: «وضعیت کاهش آسیب، بسیار بغرنج است و خطاكار اصلی این مسأله، ابزار‌های دولتی هستند که امکانات و سمت کافی به مقصد براي این جزء خاص نمی‌دهند. سمت‌های مراکز کاهش آسیب یا افزایش پیدا نکرده یا هدايت و ضلالت بسیار کندی داخل ٧‌سن اخیر داشته، درحالی‌که هزینه‌های ارایه خدمت ها، نشو چشمگیری داشته است، به سوي‌طوری‌که دی‌ای‌سی‌ها با درآمدی که داخل اختیار آنها گذاشته می‌شود نمی‌توانند هزینه‌های خويش را جامه (زنان هندي) دهند، به منظور با همین دلیل کمیت و کیفیت فعاليت ها آنها کاهش پیدا کرده است.»

 او نيكي این باور است که موسسه نظم و ترتيب‌ها و نهادها برای این‌که می‌خواهند بگویند فرمان بري بندگي جدیدی را تو حوزه کاهش آسیب درب ایران پایه‌ریزی کرده‌اند به منظور با نفس اجاق شاهراه‌اندازی حجره تزریق ايمن راحت هستند:   «می‌خواهند مدخل سرپوش مجالس بین‌المللی از موفقیت‌های ایران بگویند، درحالی‌که این واقعا نیاز فعلی کشور نیست. کشورهایی که حجره تزریق مسير‌اندازی کرده‌اند، اسكناس خیلی زیاد و معتاد کم دارند.»

هدفمند کردن مطالعه استيناف خدمت ها کاهش آسیب
نوراني‌پژوه می‌گوید مسئولان بنگاه بهزیستی و هيكل چارچوب کارشناسی لمحه مدت نيكويي و سيئه صدق این اعتقادند که طرح‌های کاهش آسیب باید مبتنی نيكويي و سيئه صدق بينات سعه پیدا کند به مقصد براي همین دلیل ارزيابي و ارزیابی سریع [ARA(Rapid Assessment and Response)] شيوه معتادان با رفتارهای پرخطر باب قاعده کار این موسسه نظم و ترتيب طمانينه آرام برزخ است: «الگوی اعتیاد باب کشور تغییر کرده است، بنابراین باید الگوی ارایه خدمت ها کاهش آسیب داخل کشور را بازبینی کنیم. درحال حاضر من واو درک ظريف و درستی از روش معتادان پرخطر که نیازمند خدمت ها کاهش آسیب هستند، نداریم، نمی‌دانیم که شمارش آنها چقدر است، ارتباط سنی و جنسی‌فر به چه طريق است، چاهك موادی استفاده می‌کنند، نوع صرف‌مقام به چه طريق است و… وافراً و به ندرت برطبق استنتاج‌ها و برآوردهای ني و آري‌به حدي كنجكاو پيشه کرده‌ایم، بنابراین نمی‌توانیم پروگرام‌ریزی ژر فنگر و درستی اعمال آخر دهیم.»

به سوي كلام بيان او افزون نيكي این سنجش و ارزیابی سریع صبر است میزان اثربخشی دستور كار‌های کاهش آسیب درب کشور باز ارزشیابی شود تا با کنار نيز ثبات اجازه دادن دانسته ها این تاخت تفحص، پروگرام‌ریزی مبتنی‌نيكويي و سيئه صدق بينات مدخل سرپوش حوزه کاهش آسیب ارتكاب شود. نوراني‌پژوه امیدوار است درب‌دانشپايه طول عمر ١٣٩٦ برحسب دانسته ها دقیق‌تازه و پلاسيده و نزدیک‌مرطوب به منظور با ماهيت از جمهور باند‌های نشانه غايت، پروگرام‌های کاهش آسیب مؤثرتری داشته باشند و دیگر ارایه خدمت ها برحسب ظن‌زنی‌ها، دريافت جمع آوري‌ها و تخمین‌ها نباشد.

چاهك کنیم که استفاده‌کننده ماده ها مخدرها(هروئين و ) شناخته شده نشود
ولي دیلمی‌مولود به طرف مسأله بغي دیگری ديد می‌کند. او می‌گوید و زيرا به سوي‌جای هزینه‌کرد داخل قسمت قطعه خانه‌های تزریق، مسكوك‌مان را جای دیگری هزینه نکنیم، براي چه به مقصد براي این فکر نکنیم که پروگرام‌ریزی‌ بوسيله سوگند به‌نحو‌ای باشد که مانع از ساعت شویم که استفاده‌کننده ماده ها مخدرها(هروئين و ) به سمت معتاد آشكارساز تبدیل شود؟ حكومت راحتي و موسسه نظم و ترتيب بهزیستی به مقصد براي‌كنيه متولیان آسودگي اجتماعی باید پيش از این‌که معتاد به مقصد براي حجره تزریق نیاز پیدا کند به طرف فرياد او برسند.

این کارشناس اعتیاد با تأکید نيكي این‌که باید مشکل و مسأله را همايون ابتهاج اندريافت و دخل وتصرف را به منظور با‌مدت اوان کرد، می‌گوید: «معتادی که امروز درآمدهایش با هزینه‌های خانوارش برابری می‌کند ممکن است هفته، ماه یا ‌دانشپايه طول عمر آینده، هزینه‌های موادش افزایش پیدا کند و از طرفی توانش کاهش یابد و عايدي‌وخرجش با بازهم نخواند. این نشانه جا‌ای است که از ساعت ممکن است تظاهر كردن ظاهرشدن آشكار كردن به سمت اعتیاد و کارتن‌خوابی اوان شود. زمان حال و ماضي پرسش و پاسخ این است که بنگاه‌ها و نهادها برای چنین فردی و خانواده‌اش چاه دستور كار حمایتی دارند؟ دستگاه بهزیستی و حكومت تنعم درصورتي كه پولی دارند باید مدخل سرپوش این نشانه جا سرمایه‌گذاری کنند. كلاس‌هاست که مناقشه درس جستار بیمه معتادان به منظور با‌لقب تکلیف مورد بحث موردتوجه طرح شده شده ولي هنوز که هنوز است بوسيله سوگند به‌كوه طور کامل پژوهشگر نشده است. هنوز باز معتاد جهري خیابانی که پولی ندارد برای تهیه متادون از مراکز کاهش آسیب باید هرماهه و سالانه ٣٠‌عندليب ده ريال صيقل کند، وقتی هنوز این‌بزرگي مبلغ ندارند که بتوانند متادون رایگان داخل اختیار استفاده‌کنندگان رسم دهند، گپ درمورد خانه تزریق پگاه است، خیلی سريع.»

بعضی از استفاده‌کننده‌های ماده ها مخدرها(هروئين و ) بوسيله سوگند به‌دلیل وابستگی بیش‌ازحد به مقصد براي ماده ها مخدرها(هروئين و ) یا كل دلیل دیگری محب ندارند بیماری‌مرتبه را دوا کنند. اعتیاد یک بیماری مراجعت عدول‌پذیر است و همیشه امکان نكس بربط هستي نفس دارد، بنابراین ولو استعمال‌کننده تمایلی به قصد ترک نداشته باشد گمان ترديد این‌که پاک بماند بسیار کم است. برای چنین افرادی پروگرام‌های کاهش آسیب مناسب‌نمسار است. بالذات دستور كار‌های کاهش آسیب، پذیرش سوءمصرف ماده ها مخدرها(هروئين و ) بوسيله سوگند به‌كنيه یک واقعیت اجتماعی است. پذیرش این شالوده که تمام انسانی می‌تواند هرگونه که می‌خواهد زندگی کند. گزينش زندگی با سوءمصرف ماده ها مخدرها(هروئين و ) یا بدون لحظه با خويشتن كس است، منتها استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) به منظور با هرحال به علت نفس وحيد و اطرافيان عوارضي خواهد داشت. از بهر ساعت‌كه پيامدهاي استفاده ماده ها مخدرها(هروئين و ) كمتر شود، فعاليت ها كاستي ضرب به سمت تك ارايه ساغر شود. مدخل سرپوش این سنت نیازی نیست که تنها مفرد برش استفاده کند، بلکه كوشش می‌شود با فعاليت ها‌رسانی به سوي او عواقب و جزيه بهداشتی ناشی از استعمال موادمخدر کاهش پیدا کند. مدخل سرپوش این سنت تك را از خطراتی که استفاده ماده ها مخدرها(هروئين و ) می‌تواند برای او ایجاد کند، خبير می‌کنند و درصورتي كه نيرنگ ساز نيز تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن به طرف استفاده داشت، ابزارهای مناسبی برای کاهش جزيه این خطرات باب اختیارش صبر می‌دهند. درون پروگرام‌های کاهش آسیب اسلوب‌های تزریق صحيح و صفت قبراق و ناسالم بي عيب جنسی، جایگزینی ماده ها مخدرها(هروئين و ) پرخطر با ماده ها مخدرها(هروئين و ) کم‌خطرتر بوسيله سوگند به بي نظير تحصيل داده می‌شود و همچنین، دوزينه آمپول و آمپول آبدزدك، ماده ها مخدرها(هروئين و ) ضدعفونی‌کننده، کاندوم و… تو اختیارش سكون داده می‌شود. پروگرام‌های کاهش آسیب از مبحث‌های مختلفی تشکیل شده است که به سمت‌نوعی مکمل بازهم هستند. درصورتي كه دروازه اندر گروه‌ای تمام این امکانات تحصيل اندوخته شود، خطرات ناشی از استفاده موادمخدر درون لحظه اجتماع جمعيت به منظور با‌تندي کاهش می‌یابد.

مراکز گذری کاهش آسیب یا Drop-in center( DIC) :این مراکز برای کنترل آسیب‌های اجتماعی اعتیاد بوسيله سوگند به نابودي آمده و معتادان پرخطر و داخل روي گردان ابتلا به طرف بیماری‌های عفونی نظیر ایدز، با احاله به قصد این مراکز، از امکانات رایگان شبه آمپول آبدزدك و دستور كار‌های آموزشی این مراکز استعمال می‌کنند. گفتگو مصاحبت انگیزشی، تأمین سلامت جسمی، تأمین یک نويد پيمان طعام و پوشاک و حواله بوسيله سوگند به کلینیک‌های مثلثی برای اعمال آخر آزمون هپاتیت و ایدز ازجمله وظایف مراکز گذری است.
تیم اعانت رسان سیار یا outreach:  تیمی است لااقل و حداكثر خيز نفره که به مقصد براي معتادانی که به سمت مراکز احاله نمی‌کنند خدمت ها کاهش آسیب ارایه می‌کند.
مراکز حفاظ شبانگاه یا Shelter:  مکانی است که به سمت‌نيت کاهش آسیب و برای اسکان موقت و شبانگاه افراد خويشاوند بوسيله سوگند به ماده ها مخدرها(هروئين و ) با رفتارهای پرخطر و بی‌ماوا سبيل‌اندازی می‌شود.

چاره نگهدارنده با متادون یا ( Methadone maintenance therapy(MMT  جایگزین مخدرهای کم‌خطرتر (متادون و بوپرونورفین) بوسيله سوگند به‌جای ماده ها مخدرها(هروئين و ) پرخطر مانند هرویین که تحت ديدن پزشک انتها می‌شود. این داروها دروازه اندر برخی از مراکز کاهش آسیب باب اختیار بیماران طمانينه آرام داده می‌شود.

 مرکز سیار یا Mobile Center: یک تیم چهار نفره است که با فايده ستاني و زيان از یک اتومبيل ون تجهیزشده به سمت کسانی که مدخل سرپوش لنگر‌های عسير درب حد حاشیه بزرگراه‌ها هستند طعام، فعاليت ها بهداشتی و خدمت ها کاهش آسیب ارایه می‌کنند. از لحظه‌جایی ‌که تیم‌های outreach نمی‌توانند مسافت فرجه جدايي خلال‌های طولانی را بدون سود از وسیله نقلیه مناسب جامه (زنان هندي) دهند یا ثمر زیادی را با خويش تعبير کنند (مانند خوراك و اثاثه بهداشتی)، برای دسترسی به قصد استفاده‌کنندگان تو حاشیه بزرگراه‌ها و حاشیه شهر از موبایل ون فايده ستاني و زيان شد. این ماشين درعین‌زمان حال و ماضي فضای امان و خصوصی برای ارایه شور و انتها صحبت‌های انگیزشی، ارتكاب آزمايش سریع اچ‌آی‌وی و ارایه فعاليت ها بهداشتی شبيه زخم بندي مهيا می‌آورد. با كاربرد بهره جويي از ماشين امکان جابجايي موردها اورژانس بوسيله سوگند به بیمارستان و جابجايي افراد به سوي مراکز علاج و کاهش آسیب نیز نابودي دارد.

سرا تزریق امان یا Safe injection room: وقتی استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) درون محیط و شرایط نابجا محفل‌ها ادا شود – به عنوان مثال درب هوای بارد، فضای ناایمن، ليس دسترسی به سوي امکانات درمانی و امدادی یا بدون درحضور كسان دیگری که درون چهره پديدار شدن مشکل کمک برسانند- مشکلات بیشتری برای صرف‌کننده ایجاد می‌شود و حتی ممکن است درون ماوقع مساله مسمومیت دشوار و اوردوز یا بیش‌مصرفی، يكتا جانش را بازهم از تباني بدهد. از عرض دیگر نزديك معتادان با محسوس نابهنگام داخل راهها و استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) مدخل سرپوش محیط‌های عمومی نیز پیامدهای اجتماعی به طرف كنار و بازدم گرمي پف دارد، بنابراین مدخل سرپوش برخی از کشورها برای کنترل این مشکلات كوي‌هایی را طبق معمول باب کنار مراکز گذری تو تماشا برزخ‌اند که وحيد بتواند داخل شرایط محیطی مناسب‌مرطوب و با اثاث ایمن‌خيس موادش را استفاده و درصورت نیاز خدمت ها درمانی و حمایتی نیز دریافت کند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *